Xaraya ™

Tartalomkezelő megoldás és webfejlesztési keretrendszer

Archive tartalom!

A weboldal inaktív, archivált üzemmódban működik, csökkentett funkciókkal.

A Xarayáról

Xaraya fejlesztési ütemterv

Marcel van der Boom

Ez a dokumentum röviden bemutatja a Xaraya eddigi és további fejlesztésének részleteit. Meghatározza az "ütemezési szabályokat" és a fő kiadások tervezett időpontját, melyekre alapozva bárki elkészítheti üzleti és egyéb megoldásait. A dokumentum részletezi a Xaraya keretrendszer fejlesztési terveit is, menedzsment és kiadási szemszögből.

Háttér

Az eredeti ütemterv az aktív feladatokat és a felelős fejlesztők adatait tartalmazta, de a részletes dokumentum karbantartása idővel lehetetlennek bizonyult. Most már az is látható, hogy az eredeti tervben, az 1.0-ás változathoz megfogalmazott feladatok mindegyike elkészült. Elméletileg már félúton vagyunk az 1.1 és az 1.2 között.

Ez az ütemterv pontosan rögzíti a kiadások négyről 3 számjegyűre történő átállását; ami szabadon úgy is értelmezhető, mint a Release Candidate kiadásokra váltás.

Ez azt jelenti, hogy a fejlesztési szabályok a 0.9.7 kiadásától szigorúbbak lettek. A forráskód fa a változtatásokat a fejlesztőktől csak egy rövid ideig fogja elfogadni közvetlen jóváhagyás nélkül. Az ilyen szakaszok után, a forráskód fa közvetlenül nem írható, minden javítás felülvizsgálásra kerül. (Mindez a fő fejlesztési vonalra vonatkozik. A BitKeeper segítségével minden fejlesztő tovább dolgozhat saját forgatókönyv szerint. Akit ez érint és segítségre van a BitKeeper forgatókönyvek beállításához, Marcel van der Boom tanácsát kérheti.)

Forgatókönyv

A aktuális tervek szerinti forgatókönyv ábrája:

Frogatókönyv Diagram

Készítette: Rolf Meijer, Studio Karu

Az RC szakaszok hossza három hét. Minden RC szakaszt egy nyílt szakasz előz meg, amikor a szokásos változtatási szabályok élnek, de ekkor is csak azok a fejlesztések lehetségesek, amelyek szükségesek a kiadás kitűzött terveinek végrehajtásához.

A szakasz felénél a forrásfán az automatikus elfogadás lezárásra kerül és azt a PMC szabályozza körülbelül 10 napig. Minden betöltött változtatás felülvizsgálásra kerül, és amennyiben az a tervekbe illeszkedik, azt a PMC jóváhagyja. Ebben a szakaszban a nem tervezett fejlesztések nem kerülnek elfogadásra. A forrásfa természetesen folyamatosan letölthető, tehát minden érintett folytatni tudja a tesztelést.

Ezután a korlátozott szakasz után egy fő kiadás készül, majd a forrásfa újra megnyílik elindítva a következő RC periódust. Várhatóan a 0.9.9 kiadástól az 1.0 kiadásig eltelt szakasz a szokásosnál hosszabb lesz, részben mert meg szeretnénk bizonyosodni arról, hogy az 1.0 kiadásban minden stabilan működik, de azért is mert a forrásfa kettéválik az 1.0 további kezelésére (vagy saját forgatókönyv készül).

A kiadási ciklusokban a Xaraya hibakövető rendszer létfontosságú szerepet játszik. A Bugzillában nyilvántartott adatok meg kell hogy feleljenek a Xaraya 1.0 Kiáltványban meghatározott irányelveknek. A javítások elfogadási mechanizmusa főként a kiáltványban és a bugzilában lévő adatokon alapul. Tehát mostantól minden eddiginél fontosabb, hogy a Bugzillában szereplő adatok pontosak, részletesek és frissek legyenek, hogy a megfelelő döntések születhessenek.

Reméljük ezzel sikerül, egy a Xaraya közösséggel megegyező ritmust felvenni.

A változatszámok ésszerűsítése megtörtént, 3 számjegyű kiadásokkal, amely egy visszaszámlálás az 1.0 felé. Az 1.0 kiadás után az 1.0.x ágat (forgatókönyvet) nyitjuk meg a kiadás további javításaira, míg a fő forrásfa az eddiginél is aktívabb fejlesztés alá kerül. A hosszú távú 1.0.x ágon csak hibajavítások fejlesztése történik, amelyek egyébként a fő forrásfára is érvényesek lehetnek, ahogy a Xaraya 1.0 kiáltvány okfejtése is részletezi.

Táblázatba foglaltuk a kiadásokat, a tervezett dátumok megjelölésével, forrásfa fagyasztással és a fő kiadásokkal:

változat kezdés fagyasztás forgatókönyv ideális kiadás megvalósult kiadás
0.9.1.4 2003.Okt.20n/acore/stable 2003.Okt.27.2003.Okt.29.
0.9.7 2003.Nov.18.2003.Dec.02. core/stable2003.Dec.12. 2003.Dec.23.
0.9.8 2003.Dec.24.2004.Jan.02. core/stable2004.Jan.13. 2004.Feb.01.
0.9.9 2004.Feb.02.2004.Feb.12. core/stable2004.Feb.20. 2004.Márc.30.
0.9.102004.Márc.31.2004.Aug.01.core/stable 2004.Aug.09.2004.Szept.03.
1.0??core/xar_1.0 ??

A fagyasztások időpontját jóval korábban, a fejlesztői levelezési listán jelentjük be, tehát mindenki időben értesülhet. A fagyasztás alatt csak a "mindenképp-szükséges-a-kiadáshoz" jellegű változtatások és általában végső visszavonások kerülnek javításra, mivel ebben a szakaszban a programot már mindenki kiadásra késznek tekinti, eljutva így a legkésőbb 10 napon belüli kiadáshoz. Amennyiben szükséges, a kiadáshoz rövid-életű forgatókönyvek is létrehozhatók (a BitKeeper egyik előnye az elágaztatás egyszerű kezelése), bár jelenleg ez nem valószínű, hiszen a fagyasztás eleve egy külön forgatókönyvre épül. Ez mégis megtörténhet ha valamilyen nagyon fontos hibát kell kijavítani a kiadáshoz, de a fő ágat nem szeretnénk megvárakoztatni, így a késés nem érinti közvetlenül a következő kiadást.

A kiadások csúszását vagy a forgatókönyvek megnyújtását megpróbáltuk mindig elkerülni, időnként sikertelenül. Ennek ellenére, továbbra is 10 napos fagyasztási ciklusokat tervezünk. Így minden nem igazán jelentős hiba javítását a következő fő kiadáshoz kell igazítani és minél előbb elvégezni.

Amennyiben valakinek egy Xaraya alapú termék kiadási tervei nem illeszkednek bele a fenti ütemterve, a menedzsment várja a visszajelzést (természetesen az információkat bizalmasan kezelve, megfelelően előkészítve, hogy a terv a miénktől függetlenül is működhessen, mégis integrálható maradjon (ez a BitKeeper telepítését igényli)).

Részvételi lehetőségek

Xaraya fejlesztők: várjuk a visszajelzéseket a Bugzillában, a hibákat megjelölve a performance, security, blcdesign,Xaraya1.0 és egyéb kulcsszavakkal. Xaraya projekt menedzsment biztosítja, hogy a hibajelentések, a kulcsszó megjelölések alapján, a megfelelő fejlesztőkhöz kerüljenek.

Hiba tulajdonosok és különösen azok a segítők akik elveszik és kijavítják a Későbbi vagy nem kitűzött hibákat a tulajdonosaiktól: jelöljék a hibákat a Xaraya1.1 és Xaraya1.2 célkitűzéssel, a Xaraya 1.0 Kiáltványban meghatározott módon. Mindenki próbálja a hibákat a segítőkhöz is továbbítani, megkeresve a xaraya_pmc@xaraya.com címet amennyiben nincs aki javíthatná azokat a későbbre halasztott vagy nem kitűzött hibákat, amelyeket mindenképpen kezelni kell.

A közösség tagjai: használják a Xaraya1.x célkitűzés jelöléseket meggondoltan, és ne változtassák meg a hibák kitűzését a tulajdonossal történt egyeztetés nélkül. A kulcsszó és kitűzési rendszert az 1.0 kiadása után is használni fogjuk, ezzel könnyebben tájékoztatva a tulajdonost a hiba fontosságáról. Kérjük a támogatás mellőzését a hibakövetőben.

Projekt menedzsment

A Xaraya rendelkezik egy projekt menedzsment csoporttal a fent leírt feladatok koordinálásra. Egyéb teendőik mellett ebben a fázisban a következő feladatokkal foglalkoznak:

  • A fejlesztők figyelmének ráirányítása a javítandó hibákra.
  • A projektet fenyegető veszélyek kezelése.
  • Xaraya alapú üzleti projektek előmozdítása a kiadási ciklusok kezelésével.
  • A program különböző területeihez kapcsolódó csoportotok struktúrájának és vezetőségének kiépítése.

Folyamatban van a saját szerepkörök modul beállítása a www.xaraya.com oldalon, amely felvázolja a Xaraya fejlesztésében részt vevő csoportok felépítését és vezetőségét.

Remélem, hogy a nem túl távoli jövőben frissíthetem ezt az ütemtervet a Xaraya 1.0 kiadás utáni tervekkel és gondolatokkal. Egyértelmű, hibajavítások, szerkezeti változtatások és a Xaraya 1.0-ból dinamikusan kifejlődő kód érkezik az 1.1-es ciklus folyamán. A Xaraya támogatása nagyon fontos a "Xaraya-mint-keretrendszer" oldalon is, amely az egyszerű híroldalaktól teljesen eltérő megoldások kivitelezését is lehetővé teszi. Remélem továbbá, hogy a Xaraya technológiák használata az újítók kezében minőségbeli javulást hoz majd abban, ahogy mi mindannyian tervezzük, felépítjük és elrendezzük azokat a saját web alkalmazásainkban, a saját fájlrendszerünkön, bezárva valamilyen alkalmazás adatformátumba, legyen az az adat bárhol (az olyan lehetőségeken keresztül mint például az RSS, SOAP, XML-RCP stb.). Van élet az 1.0 után - Maradjatok velünk!

Xaraya PMC

Powered by Xaraya